• Office 365 pre školy
     • Office 365 pre školy

     • Študenti a vyučujúci môžu bezplatne získať balík Office 365 Education, ktorý obsahuje programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote a teraz aj Microsoft Teams a ďalšie výučbové nástroje. Potrebujete len platnú e-mailovú adresu školy. Žiakom, ktorí ešte svoju školskú adresu nedostali, bude konto vytvorené a odoslané do 16.11.2020.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
    • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
    • 034 6644401 spojovateľka
    • 00607347
    • 2021094020
    • szsskalica@zupa-tt.sk
    • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
    • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
    • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
    • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
    • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
    • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
    • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
    • riaditel@szsskalica.sk
    • riaditel@szsskalica.sk
   • Prihlásenie