Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom multifunkčného zariadenia 2 500.00 s DPH 14.03.2014 19.03.2014 08.04.2014 GuR - Bc. Richard Guček Stredná zdravotnícka škola Skalica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 Manipulačné masážne ležadlo 1 680.00 s DPH 18.11.2013 21.11.2013 16.12.2013 Vamel Meditec s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 3752868250 Magio internet 20,42 s DPH 12022009 08.08.2013 Slovak Telekom a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra Rf/0700/13 Refundácia tel. poplatkov 104,00 s DPH 392004 08.08.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 7307887682 Mes. poplatky - mobil. telefóny 19,37 s DPH 6.113800.00.00.000001 08.08.2013 Slovak Telekom a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 7307887683 Mes. poplatky - mobil. telefóny 13,72 s DPH 6.113800.10.00.100000 08.08.2013 Slovak Telekom a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 131001877 Univerzálne lepidlo 7,70 s DPH 0045/13 08.08.2013 MAS - Anton Masaryk Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 1311110302 Tepelná energia 2 267,72 s DPH 46/2009/P 08.08.2013 Dalkia a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 201303293 Výkon technika PO a BOZP 19,92 s DPH 08.08.2013 Profis spol. s r.o. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 1011306741 El.energia 963,06 s DPH TT0133/2008 05.08.2013 Magna E.A. s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 313417820 Vodné, stočné, zrážky 103,40 s DPH PZ00153203_001 19.07.2013 Bratislavská vod. spoločnosť, a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra OF07131875 Zemný plyn 214,76 s DPH DBA/ZM/09/01/276 19.07.2013 Dalkia a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 313414801 Vodné, stočné, zrážky 625,49 s DPH PZ00153299_001 19.07.2013 Bratislavská vod. spoločnosť, a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 1132205498 Tlačivá 80,14 s DPH 17.10.2012 17.07.2013 Ševt a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 2013/089 Autobusová doprava - proj. 172,62 s DPH 0029/13 16.07.2013 Jozef Hanzalík Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 2013/090 Autobusová doprava - proj. 172,62 s DPH 0029/13 16.07.2013 Jozef Hanzalík Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 2013229 Renovácia tonerov 126,01 s DPH 0035/13 16.07.2013 Bronislav Polák BZ-pro Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra Rf/0606/13 Refundácia tel. poplatkov 146,51 s DPH 392004 15.07.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 20130782 Školenie pre kuchárky 75,00 s DPH 10.07.2013 Safety Control - VTZ, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 49/2013 Pranie bielizne 656,04 s DPH 0043/13 10.07.2013 MD služba architekta Stredná zdravotnícka škola Skalica
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1303
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie