Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prenájom multifunkčného zariadenia 2 500.00 s DPH 14.03.2014 19.03.2014 08.04.2014 GuR - Bc. Richard Guček Stredná zdravotnícka škola Skalica
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 Manipulačné masážne ležadlo 1 680.00 s DPH 18.11.2013 21.11.2013 16.12.2013 Vamel Meditec s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 7307887683 Mes. poplatky - mobil. telefóny 13,72 s DPH 6.113800.10.00.100000 08.08.2013 Slovak Telekom a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 1311110302 Tepelná energia 2 267,72 s DPH 46/2009/P 08.08.2013 Dalkia a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 131001877 Univerzálne lepidlo 7,70 s DPH 0045/13 08.08.2013 MAS - Anton Masaryk Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 201303293 Výkon technika PO a BOZP 19,92 s DPH 08.08.2013 Profis spol. s r.o. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 7307887682 Mes. poplatky - mobil. telefóny 19,37 s DPH 6.113800.00.00.000001 08.08.2013 Slovak Telekom a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra Rf/0700/13 Refundácia tel. poplatkov 104,00 s DPH 392004 08.08.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 3752868250 Magio internet 20,42 s DPH 12022009 08.08.2013 Slovak Telekom a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 1011306741 El.energia 963,06 s DPH TT0133/2008 05.08.2013 Magna E.A. s.r.o. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 313417820 Vodné, stočné, zrážky 103,40 s DPH PZ00153203_001 19.07.2013 Bratislavská vod. spoločnosť, a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra OF07131875 Zemný plyn 214,76 s DPH DBA/ZM/09/01/276 19.07.2013 Dalkia a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 313414801 Vodné, stočné, zrážky 625,49 s DPH PZ00153299_001 19.07.2013 Bratislavská vod. spoločnosť, a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 1132205498 Tlačivá 80,14 s DPH 17.10.2012 17.07.2013 Ševt a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 2013229 Renovácia tonerov 126,01 s DPH 0035/13 16.07.2013 Bronislav Polák BZ-pro Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 2013/090 Autobusová doprava - proj. 172,62 s DPH 0029/13 16.07.2013 Jozef Hanzalík Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 2013/089 Autobusová doprava - proj. 172,62 s DPH 0029/13 16.07.2013 Jozef Hanzalík Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra Rf/0606/13 Refundácia tel. poplatkov 146,51 s DPH 392004 15.07.2013 Trnavský samosprávny kraj Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 49/2013 Pranie bielizne 656,04 s DPH 0043/13 10.07.2013 MD služba architekta Stredná zdravotnícka škola Skalica
Faktúra 7751846767 Magio internet 20,42 s DPH 12022009 10.07.2013 Slovak Telekom a.s. Stredná zdravotnícka škola Skalica
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1302
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie