• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • učiteľ odborných predmetov pre predmet: patológia

   • Úväzok:
    čiastočný
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore, doplňujúce pedagogické štúdium a minimálne dva roky odbornej praxe, a) všeobecné lekárstvo so špecializáciou na vnútorné lekárstvo alebo chirurgiu
  • učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov - telesná výchova a šport a anglický jazyk

   • Úväzok:
    čiastočný
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích aprobačných predmetov
  • učiteľ odborných predmetov pre študijný odbor masér

   • Úväzok:
    plný úväzok
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore
    a) fyzioterapia
    b) pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru rehabilitačný pracovník, rehabilitačný asistent, diplomovaný fyzioterapeut,
    c) ošetrovateľstvo – rehabilitácia
    a min. dvojročná prax v odbore.
  • kuchár kuchárka

   • Úväzok:
    1
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    prax a vyučenie v odbore výhodou
    platové podmienky: odmeňovanie podľa stupnice platových taríf pre nepedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie