• Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

    • Škola sa zapojila do projektu, ktorý realizuje Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR. 

     Vďaka projektu škola získala tabletovú učebňu, ktorá obsahuje 20 tabletov, 1 notebook, wifi router, interaktívnu tabuľu. Škola v spolupráci s O. z. Zdravotník vybyvily učebňu stoličkalmi a katedrou pre učiteľa.

     Do konca školského roka žiaci spolu s učiteľmi budú musieť vypracovať digitálny vzdelávací obsah na témy

     1. Máme radi Slovensko

     2. Učím sa, učím ťa

     3. Vlastný projekt: Nebojme sa poskytnúť prvú pomoc

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie