• Velký dík patří všem

    • Školní rok 2013 / 2014 byl pro mnoho z nás nový, jedinečný. Z mnoha výběrových škol jsme se rozhodli právě pro studium na střední zdravotní škole ve Skalici, pro obor sanitář. Někteří se rozhodli studovat na základě získání lepšího vzdělání, za účelem získání

     lepší práce,odborných znalostí a tím i vyšších výdělků, jiní se rozhodovali pro to, že při práci, kterou již vykonávají bylo zapotřebí mít právě vystudovanou školu zdravotní, se zkouškou pro daný obor.

     Ať tak či tak, večerní studium nebylo procházkou růžovou zahradou, všichni studenti ještě k tomu měli svá zaměstnání, k tomu kolikrát i brigády, popřípadně zakládání vlastního podnikání.

     Od samého začátku roku třídní profesorka PhDr. Hýlková a stejně tak profesorka odborného výcviku PhDr. Beňová , nastavily vysokou laťku, žádné neučící se studenty nepodporovaly, právě naopak.

     Soustavným zkoušením, opakováním učiva, psaním testů nás dovedly k tomu, že všichni žáci dané třídy se poctivě z hodiny na hodinu učili a připravovali  a tyto výsledky byly zřetelně viditelné jak na známkách získaných během roku, tak i na praxi a vědomosti jsme dokázali zúročit při závěrečných zkouškách, kdy většina večerních studentů prospěla s vyznamenáním.

     Kromě jiného jsme v rámci výuky absolvovali  i řadu exukurzí, jako návštěva patologie, sádrovny, sterilizace , ale i výlety spojené s výukou. Zajímavé informace jsme tedy dostali o Kúpelov Smrdáky, o Lázních Hodonín, nebo o dětském domově Kociánkav Brně, kde se věnují hendikepovaným dětem.

     Mluvím za všechny, když řeknu a prohlásím, že právě tento školní rok mi dal nejen patřičné vědomosti, které zůstanou, dalším studiem se ještě prohloubí a zdokonalí, ale že jsem si užila v této třídě i spoustu legrace, seznámila jsm se se skvělými lidmi z různých koutů Moravy a Slovenska a načerpala spoutu pěkných zážitků.

     A právě všechny tyto zážitky rozhodly o tom, že se nás velká většina rozhodla pro další studium na dané škole, i pro získání dalšího stupně vzdělání.

     Velký dík patří tedy všem, kteří se podíleli na našem vzdělání. Přeji Vám, aby jste měli vždy takové pilné a dravé studenty jako byla I.F -večerní sanitáři.

     Za všechny studenty tohoto ročníku děkuje Jana Moravová z Hodonína

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie