• Školský participatívny rozpočet - zapojte sa!

     • Zapojením sa do projektu „Parti rozpočty na školách“ Vám – žiakom našej školy, ponúkame prostredníctvom školského participatívneho rozpočtu príležitosť zmeniť našu školu k lepšiemu. Máte nápad na zlepšenie školských priestorov, atmosféry na škole? Chýba vám tu niečo? Povedzte nám o tom! Zapojte sa do diskusie o využití 1 000 €! Rozhodnite o tom, ktoré projekty budú podporené a zrealizujte svoje predstavy o lepšej škole! 

      Hranie spoločenskej hry pracujúcej s modelom mesta, ktorý pokladáme za najuchopiteľnejšiu realitu pre to, aby žiaci porozumeli významu a prínosom participácie v každodennom živote majú žiaci za sebou. Nadobudnutú skúsenosť a poznanie majú možnosť následne uplatniť v každodennom živote.

       

      NP Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík               #participacianasbavi

    • Získajte elektronické potvrdenie o návšteve našej školy
     • Získajte elektronické potvrdenie o návšteve našej školy

     • Vážení rodičia i žiaci, využite možnosť získať elektronické potvrdenie o návšteve školy. Toto potvrdenie si môžete vytlačiť kdekoľvek. Je autorizované a má rovnakú platnosť ako potvrdenie vydané v škole. 

      Ako na to?  Návod nájdete tu: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa 

    • Dvere máme stále otvorené
     • Dvere máme stále otvorené

     • Škola je otvorená všetkým záujemcom o štúdium. Radi Vás v škole privítame a odpovieme na vaše otázky. Návštevu si môžete dohodnúť telefonicky (0346644401) alebo e-mailom (zastupca@szsskalica.sk). Tešíme sa na stretnutie s Vami.

    • Relax centrum
     • Relax centrum

     • Otváracie hodiny:

      streda  15:00—18:00 

      Na objednávku—tel.: 0911 097 875 

      klasická  reflexná  relaxačná masáž

       

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
    • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
    • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
    • Lichardova 1, 909 01 Skalica
    • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
    • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • Prihlásenie