• Kurzy prvej pomoci

    • Naša škola realizuje kurzy prvej pomoci podľa vyhlášky 28/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

     Miesto kurzu: Stredná zdravotnícka škola Skalica, Lichardova 1, 909 01  Skalica

     Dĺžka trvania kurzu: 8 hodín

     Cena: 18 €

     Kontaktná osoba: Mgr Alena Kučerová

     Telefón: 034 6645585

                   034 6644401

     Mail: zastupca@szsskalica.sk

     Vyplnené prihlášky posielajte na vyššie uvedenú adresu.

     Dokumenty:

     prihláška na kurz: PRIHLASKA_DO_KURZU_PRVEJ_POMOCI

     otázky na skúšky   otazky_pre_skusky_z_prvej_pomoci.pdf


     Bližšie informácie: Mgr. Alena Kučerová, 034 664 5585 alebo zastupca@szsskalica.sk

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie