• Kurzy prvej pomoci

    • Naša škola realizuje kurzy prvej pomoci podľa vyhlášky 28/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

     Miesto kurzu: Stredná zdravotnícka škola Skalica, Lichardova 1, 909 01  Skalica

     Dĺžka trvania kurzu: 8 hodín

     Cena: 18 €

     Kontaktná osoba: Mgr Alena Kučerová

     Telefón: 034 6645585

                   034 6644401

     Mail: zastupca@szsskalica.sk

     Vyplnené prihlášky posielajte na vyššie uvedenú adresu.

     Dokumenty:

     prihláška na kurz: PRIHLASKA_DO_KURZU_PRVEJ_POMOCI

     otázky na skúšky   otazky_pre_skusky_z_prvej_pomoci.pdf


     Bližšie informácie: Mgr. Alena Kučerová, 034 664 5585 alebo zastupca@szsskalica.sk

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie