• Spolupracujeme s partnermi - Dojčanská 9-ka

    •  

     Dojčanská 9-tka

      

                 Dňa 30.4.2022 sme mali možnosť v rámci dobrovoľníckej činnosti robiť hliadku prvej pomoci na bežeckých pretekoch Dojčanská 9-tka.

                 Nadobudli sme nové skúsenosti a to aj vďaka starším žiakom z našej školy, ktorí podobné aktivity už robili v minulosti. Nikto z nás to nečakal, ale mali sme možnosť sa osobne stretnúť a odfotiť z moderátorom TV novín JOJ Jánom Mečiarom. Bol to neuveriteľný zážitok a skúsenosť, dúfame že ich bude oveľa viac.
                 A za túto možnosť a skúsenosť ďakujeme pani zástupkyni Zuzane Mackovej.

      

     Lucia Rišková, Renáta Čechová I. A

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie