• Opekačka žiakov II. A

    • Indiánska párty II.A – slunce, seno, Rybky.

      

     Jedného krásneho slnečného piatka sa konala „opekačka“ II.A triedy. Tam, kde sa rozprestieralo veľké pole, bolo počuť hlasitý smiech mojich spolužiakov. Bol to krásny pocit byť medzi dobrými a láskavými ľuďmi, až ma to hrialo pri srdci. Keď prichádzali ďalší ľudia, bola som nadšená ako nikdy. Dole v malom lesíku už dievčatá krájali cibuľu, čistili zemiaky a pripravovali tradičný kotlíkový guláš. Po čase prišiel DJ Horácio, ktorý to poriadne roztočil. Neskôr sme začali opekať a grilovať rôzne mäsové špecialitky.

     Počas opekania nás prišla navštíviť naša super triedna profesorka aj so svojím manželom, ktorý nám spestril podvečer príjemným hraním na gitaru. Spolu sme si všetci zaspomínali na staré dobré časy a zasmiali sme sa na rôznych vtipných príhodách.

     Neskôr sme sa rozlúčili s triednou a roztočili sme to na parkete. Tanec nám prúdil telom a výborne sme sa zabavili.

     Už ako zapadlo slnko, mesiac vyhupol na oblohu a naďalej žiarili hviezdy a bol počuť krásny vtáčí spev.

     Neskôr sa zábava chýlila ku koncu a postupne sme sa všetci pobrali do svojich skromných príbytkov :D Ráno sme sa zobudili do krásneho slnečného dňa celí dolámaní, ale s príjemným zážitkom z predchádzajúceho dňa.

     Už teraz sa teším na ďalšiu spoločnú akciu.

      

                                                                                                            Nemečkayová Monika

     28.6.2013                                                                                           žiačka II.A triedy

      

      Fotografie vo fotoalbume           

      

     dotazník

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie