• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 13. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Prijatie u primátorky masta Skalica
   • Čistý deň 2019
   • Erasmus + vzdelávanie učiteľov v Skalici a v Piešťanoch
   • M. R. Štefánik - 100. výročie úmrtia
   • Erasmus+ (máj 2019 - aktivity 5., 6.)
   • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi a DAB v Nitre (spolupráca s OZ Zdravotník)
   • Zdravé zúbky
   • Vieš zachrániť život? - Školské kolo súťaže v poskytovaní PP
   • Olympiáda SJL - krajské kolo
   • Výlet Tatry IV.B
   • LVVK - 11. 2. 2019 - 15. 02. 2019
   • Odborná exkurzia v zdravotno-sociálnom zariadení DOM RAFAEL, BRATISLAVA
   • Rodina bez cigariet - regionálne kolo
   • Erasmus + Návšteva Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
   • Erasmus + - Zústat na živu - aktivity 3 a 4
   • Rodina bez cigariet - školské kolo - december 2018
   • Imatrikulácia prvákov - november 2018
   • RUN MAX
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie