• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 18. 1. 2020
  • Fotogaléria

   • Vianočný čaj
   • Mikulášska nádielka v Mikáde a v Zelenom Dome
   • Predvianočná Viedeň
   • Budapešť - Vianočné trhy
   • Erasmus + 2019 (realizácia október 2019)
   • Erasmus + 2018 Zústat naživu (Aktivity C8 a C 9)
   • Erasmus + 2018 Zústat naživu (Aktivita C10)
   • Výročie nežnej revolúcie
   • Rodina bez cigariet
   • KOŽAZ - Vysoké Tatry
   • Prijatie u primátorky masta Skalica
   • Čistý deň 2019
   • Erasmus + vzdelávanie učiteľov v Skalici a v Piešťanoch
   • M. R. Štefánik - 100. výročie úmrtia
   • Erasmus+ 2018 Zústat naživu (Aktivity C5 a C6)
   • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi a DAB v Nitre (spolupráca s OZ Zdravotník)
   • Zdravé zúbky
   • Vieš zachrániť život? - Školské kolo súťaže v poskytovaní PP
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie