• Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole od 25.1.2021
     • Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v škole od 25.1.2021

     •  

      Plán MŠVVŠ SR na návrat žiakov do škôl.

      V týždni od 25.1.2021 do 29.1.2021 - v škole pokračuje dištančné vzdelávanie. 

       

      Na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR sa vyučovanie v škole pokračuje aj od 11.1.2021 dištančnou formou.

      Praktické vyučovanie žiakov sa začne realizovať na pracoviskách na základe Usmernenia hlavného hygienika SR zo dňa 12.10.2020 č. SOPZŠČ/7829/112091/2020,  po vyjadrení regionálneho hygienika. Termín nástupu na pracoviská bude žiakom oznámený prostredníctvom správy v Edupage.

      Vyučovanie sa realizuje  v čase  bežného vyučovania podľa rozvrhu, ktorý je žiakovi prístupný prostredníctvom EduPage (Rozvrhy, resp. triedna kniha). Vyučovanie a komunikácia sa realizuje prostredníctvom EduPage, kde sú žiakovi okrem prideľovania lekcií, študijných materiálov, úloh a testov, oznámené aj termíny a údaje potrebné na ripojenie k on-line hodínám.

      Apelujem na všetkých žiakov, aby  k dištančnej forme vzdelávania pristúpili hneď od začiatku zodpovedne a aby sa v čase rozvrhu nevenovali žiadnym iným aktivitám.  A aj mimo vyučovania sa správali maximálne zodpovedne, dodržiavali všetky epidemiologické nariadenia, aby zavedenie dištančnej formy vzdelávania nestratilo svoj zmysel.

      Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka

       

      Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu. 

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
    • Lichardova 1, 909 01 Skalica
    • 034 6644401 spojovateľka
    • 00607347
    • 2021094020
    • szsskalica@zupa-tt.sk
    • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
    • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
    • Bc. Miroslava Buzrlová jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
    • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
    • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
    • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
    • ekonómka: Katarína Šimiaková, simiakova.katarina@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
    • riaditel@szsskalica.sk
    • riaditel@szsskalica.sk
   • Prihlásenie