• MAX Run Skalica

    • ZOC MAX  Skalica  je pre verejnosť otvorené už 10 rokov. Je komplexom nákupov, oddychu a zábavy. V rámci svojich marketingových aktivít sa centrum okrem iného zameriava aj na charitatívne akcie, ako napríklad Valentínska kvapka krvi, Stromček splnených prianí na podporu  sociálne slabších obyvateľov z Detského domova a Domova dôchodcov.

     Projekt MAX RUN je prvý ročník charitatívneho projektu, ktorého mottom je: „bežme spoločne pre tých, ktorí behať nemôžu.“ Prostredníctvom štartovného a dobrovoľného príspevku pomôžeme Kristínke, ktorá v novembri tohto roku oslávi svoje 15-te narodeniny.

     Kristínke hneď po narodení diagnostikovali Larsenov syndróm a napriek mnohým operáciám a rehabilitáciám je odkázaná na invalidný vozík a už nikdy chodiť nebude. Všetky vyzbierané finančné prostriedky zo štartovného a dobrovoľného príspevku venujeme Kristínke. Žijú spolu so svojou obetavou mamou a sestrou samé. Napriek svojmu postihnutiu má radosť zo života.

     Dôležité informácie

     Termín behu: 15. október 2017.

     Štartovné: 5€

     Trať:      200 m detská trasa

                 2700 m

                 5400 m

                 8100 m

     Registrácia : od 9:00 hod.

     On-line registrácia : www.pretekaj.sk

     Štart:  10:30 hod. detský beh

                 11:00  hod. hlavný beh

     Bežci budú odmenení medailou s logom MAX RUN + občerstvenie po behu.

     Svojím registračným číslom budú bežci zapojení do tomboly, ktorá bude vyžrebovaná po ukončení hlavného behu.

     Sprievodné aktivity počas podujatia:

     Slovenský  červený kríž Senica -  meranie telesných hodnôt

     Stredná zdravotnícka škola Skalica - relaxačné masáže

     Detské aktivity -   maľovanie na tvár a detské tvorivé dielne

     Hudobný program

     Tombola

      

     Podporiť tento projekt MAX RUN SKALICA 2017 môžete:

     • svojou účasťou v behu
     • partner projektu (poskytnutie reklamných plôch na propagáciu, venovanie občerstvenia alebo nápojov pre bežcov, darovanie cien do tomboly)

     Partneri projektu MAX RUN SKALICA 2017 budú propagovaní:

     -    na plagátoch v ozmeroch A1, A2,distribuovaných v ZOC MAX,

     -    na billboarde v okolí mesta Skalica

     -    na reklamných plochách v autobusoch SKAND – vozenie reklamy

     -    na wedge stojanoch, rozmiestených po ploche ZOC MAX

           -    na portáloch : www.zahori.sk , www.skalicaplus.sk, www.beh.sk, www.askskalica.com

           -    na web stránke ZOC MAX Skalica www.zoc-max.sk  a FB profile ZOC MAX SI

           -    v internom rádiu v ZOC MAX Skalica

           -    v Záhoráckom rádiu - vysielanie spotu

           -    v moderátorskom texte počas akcie.

      

      Vaše odpovede Vás prosím zaslať najneskôr do utorka, 5. septembra 2017 na adresu d.takacova@slovakiamax.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 0918 914 939.

      

      

      

     Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď a spoluprácu.      

                                                                                                            Daniela Takáčová

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica 90901 Skalica Slovakia
   • 034 6644401 spojovateľka
   • 00607347
   • 2021094020
   • szsskalica@zupa-tt.sk
   • Mgr. Ľudmila Bábiková 0911 366 699, 034 664 4544 riaditel@szsskalica.sk
   • Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková zastupca@szsskalica.sk 034 6645585 0911699789
   • Erika Chomišáková jedalen.szsskalica@zupa-tt.sk Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
   • školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Vedúca školského internátu: PhDr. Iveta Repáňová repanova.iveta@zupa-tt.sk 034 6644597 0918 373619
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • ekonómka: Erika Hollá, ekonomszsskalica@zupa-tt.sk 0346644406 hospodárka: Martina Opálková, opalkova.martina@zupa-tt.sk mzdová účtovníčka: Alena Minarechová, minarechova.alena@zupa-tt.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
   • riaditel@szsskalica.sk
  • Prihlásenie