• MAX Run Skalica

    • ZOC MAX  Skalica  je pre verejnosť otvorené už 10 rokov. Je komplexom nákupov, oddychu a zábavy. V rámci svojich marketingových aktivít sa centrum okrem iného zameriava aj na charitatívne akcie, ako napríklad Valentínska kvapka krvi, Stromček splnených prianí na podporu  sociálne slabších obyvateľov z Detského domova a Domova dôchodcov.

     Projekt MAX RUN je prvý ročník charitatívneho projektu, ktorého mottom je: „bežme spoločne pre tých, ktorí behať nemôžu.“ Prostredníctvom štartovného a dobrovoľného príspevku pomôžeme Kristínke, ktorá v novembri tohto roku oslávi svoje 15-te narodeniny.

     Kristínke hneď po narodení diagnostikovali Larsenov syndróm a napriek mnohým operáciám a rehabilitáciám je odkázaná na invalidný vozík a už nikdy chodiť nebude. Všetky vyzbierané finančné prostriedky zo štartovného a dobrovoľného príspevku venujeme Kristínke. Žijú spolu so svojou obetavou mamou a sestrou samé. Napriek svojmu postihnutiu má radosť zo života.

     Dôležité informácie

     Termín behu: 15. október 2017.

     Štartovné: 5€

     Trať:      200 m detská trasa

                 2700 m

                 5400 m

                 8100 m

     Registrácia : od 9:00 hod.

     On-line registrácia : www.pretekaj.sk

     Štart:  10:30 hod. detský beh

                 11:00  hod. hlavný beh

     Bežci budú odmenení medailou s logom MAX RUN + občerstvenie po behu.

     Svojím registračným číslom budú bežci zapojení do tomboly, ktorá bude vyžrebovaná po ukončení hlavného behu.

     Sprievodné aktivity počas podujatia:

     Slovenský  červený kríž Senica -  meranie telesných hodnôt

     Stredná zdravotnícka škola Skalica - relaxačné masáže

     Detské aktivity -   maľovanie na tvár a detské tvorivé dielne

     Hudobný program

     Tombola

      

     Podporiť tento projekt MAX RUN SKALICA 2017 môžete:

     • svojou účasťou v behu
     • partner projektu (poskytnutie reklamných plôch na propagáciu, venovanie občerstvenia alebo nápojov pre bežcov, darovanie cien do tomboly)

     Partneri projektu MAX RUN SKALICA 2017 budú propagovaní:

     -    na plagátoch v ozmeroch A1, A2,distribuovaných v ZOC MAX,

     -    na billboarde v okolí mesta Skalica

     -    na reklamných plochách v autobusoch SKAND – vozenie reklamy

     -    na wedge stojanoch, rozmiestených po ploche ZOC MAX

           -    na portáloch : www.zahori.sk , www.skalicaplus.sk, www.beh.sk, www.askskalica.com

           -    na web stránke ZOC MAX Skalica www.zoc-max.sk  a FB profile ZOC MAX SI

           -    v internom rádiu v ZOC MAX Skalica

           -    v Záhoráckom rádiu - vysielanie spotu

           -    v moderátorskom texte počas akcie.

      

      Vaše odpovede Vás prosím zaslať najneskôr do utorka, 5. septembra 2017 na adresu d.takacova@slovakiamax.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 0918 914 939.

      

      

      

     Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď a spoluprácu.      

                                                                                                            Daniela Takáčová

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
   • riaditel@szsskalica.sk; zastupca@szsskalica.sk, szsskalica@zupa-tt.sk
   • 034 6644401 spojovateľka 034 6644544 riaditeľňa 0911 366699 Mgr. Ľudmila Bábiková, riaditeľka 034 6645585, 0911 699789 Mgr. Alena Kučerová, Mgr. Zuzana Macková, zástupkyňa riaditeľky 0911699787, školská jedáleň Dana Marinčáková, vedúca školskej jedálne 034 6644406 ekonomický úsek 034 6644597 školský internát
   • Lichardova 1, 909 01 Skalica
   • ubytovanie SK46 8180 0000 0070 0049 6431 školské stravovanie SK42 8180 0000 0070 0049 6503 Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko, trieda (škola, ak je žiak z inej školy) žiaka, za ktorého je platba realizovaná. Ďakujeme.
   • Ohlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné do 13:00 deň vopred. (0911 699787; 0346644401)
  • Prihlásenie